top of page
Een man kijkt naar zijn tablet-apparaat

High Performance
  Master Coach  

Bli en High Performance Master Coach

Online consult

En profesjonell NLP High Performance Coach er noen som kan lykkes med å få det beste ut av seg selv og andre.

 

Mental Terapi tilbyr en flott unik High Performance Coach-privatopplæring som går utover de fleste NLP-coachingkurs som tilbys på internett.

High Performance Master Coach 

 

Coach andre til deres suksess! I NLP Practitioner lærte du hvordan du bruker NLP for å lykkes mer i virksomheten din, ditt forhold til andre og ditt forhold til deg selv. I High Performance Master Coach opplæringen lærer du å coache andre mot et bedre selv og bedre prestasjoner.

 

High Performance Master Coach er et avansert mentor- og ferdighetsprogram hvis du ønsker å gjøre en forskjell i andres liv. Denne opplæringen er en utmerket mulighet til å utvikle deg selv til det høyeste nivået av coaching, mental coaching, helsecoaching, livscoaching, par-coaching, karrierecoaching, teamcoaching, business coaching, lederskapscoaching, prestasjonscoaching, stresscoaching, arbeidslivscoaching, og hjelpe andre med å nå sine mål. Denne opplæringen vil forandre livene til andre og ditt eget.

 

 

Delta på High Performance Master Coach 

 

Du har fullført din NLP Master Practitioner og du ønsker å utvikle deg til det høyeste nivået av coaching. Du ønsker å hjelpe andre til å prestere bedre og nå sine mål. Du vil bli en High Performance Master Coach eller NLP-trener.

 

High Performance Master Coach er en sertifisert opplæring som gir deg  tittelen NFCN Certified Coach etter tre fullførte kurs. ​

 

For å følge High Performance Master Coach har du fullført din NLP Master Practitioner og du kan registrere deg umiddelbart. Du trenger minst VGS arbeids- og tenkenivå for å kunne gjennomføre utdanningen.

 

Læringsmål

Ferdigheter som å stille diagnoser og sette opp endringsprosesser
Tillit til dine trenerferdigheter
Ferdigheter for å få folk fra A til B
Verktøy for å motivere
Kunnskap om hvordan du kan sette opp praksisen din på en vellykket måte
Gi varige resultater til kundene dine

I løpet av denne opplæringen oppdager du hvem du er som coach, du spesialiserer deg, dette kan være innen produktivitetscoaching, relasjonscoaching, lifecoaching, business coaching eller du lykkes med å anvende coaching i ditt nåværende arbeid som leder eller leder og dermed øke din verdi.

 

High Performance Master Coach Moduler

Modul 1

Transformerende strategier

Kvaliteten, og til syvende og sist anvendeligheten av din coaching, avhenger av at du vet graden av transformasjon som du vil gi kunden din. Det positive med NLP-transformasjonsstrategier er at de er svært effektive. Derfor er denne typen terapi mye brukt i dag.

 

Modul 2

Mønsteravbrudd

Du ønsker å lære og forstå utfordringer, uønsket atferd eller problemer som klienter opplever og deretter bryte dette mønsteret. Det finnes flere måter å gjøre dette på ,som: ankring, bruddtilstand og språkmønstre.

 

Modul 3

Profesjonell coaching

Provoserende coaching er en ferdighet du som coach ønsker å ha i verktøykassen. 

Målet med provoserende coaching er å provosere frem motstand. Tøy det så i riktig retning, slik at klienten finner styrke til å takle problemet selv, eller akseptere det. En vennlig og respektfull holdning fra Coachen spiller en avgjørende rolle her.

 

Modul 4

Empatisk coaching (humanistisk)

Humanistisk coaching er betingelsesløs coaching. Coaching uten å dømme eller projeksjon. Coaching uten intern dialog med kun det beste for din klient i tankene.

 

Modul 5

Hypnose

Innen NLP bruker vi hypnose for å bringe en person inn i en annen tilstand. I denne tilstanden kan du få noen til å føle seg bra, finne et positivt minne og lettere fjerne negative minner eller blokkeringer. Både hypnoterapi og NLP er med på å bygge den indre styrken og gjør det mulig å utnytte ressursene i det ubevisste. Dette myker opp eller helbreder traumene som er lagret i underbevistheten. Målene som en klient har satt seg oppnås også bedre og raskere.

 

Modul 6

Coaching teori

Som Master Coach ønsker du å kjenne teorier fra ulike psykologiske perspektiver. Dette inkluderer våre møter. Vi tar for oss teorier og praksis fra Family Constellations, Double Binds psykologi, Rogeriansk (humanistisk) psykologi, provoserende coaching, etc.

 

Modul 7

Forebygging av overføring

Å forhindre overføring kan være en viktig ferdighet som trener fordi det optimerer din egen sinnstilstand.

 

Modul 8

Redusere problemer (coach-client management)

Under en coaching- eller endringsprosess kan det noen ganger skje at kundebehandling kommer godt med. Noen ganger hjelper du klienter med å bli kvitt 1 problem og oppdager så at det ligger flere utviklingsmuligheter bak. For å ramme dette ordentlig inn kan du for eksempel sette deg gode mål i starten og gjøre dem målbare. En ny vekstmulighet er rett og slett et nytt mål og derfor en ny coachingøkt (eller mer).

 

Modul 9

Samle informasjon fra kundene dine

Som Master Coach ønsker du å kunne samle informasjon effektivt og raskt og estimere hva slags tro, verdi og/eller identitet klienten har.

Du lærer blant annet:

- samle inn informasjon fra kundene dine ved å fremkalle en viss tilstand gjennom oppførselen din.

- samle informasjon ved å observere ikke-verbale signaler eller ved å stille spørsmål til den andre personen.

 

Modul 10

Profilering

Master Coach er et forbilde for andre, derfor vil du utvikle en kongruent spesialitet og komme frem med denne visjonen.

 

Modul 11

Coaching på identitetsnivå

Når du har klienter som følger en bane med deg over lengre tid, ønsker du å lære å coache på identitetsnivå. Du ønsker å bruke verktøy og innsikt for å forankre og stimulere ønsket identitet hos kundene dine.

 

Modul 12

Jobbe med dobbeltbindinger

Hvis klienter er vanskelige å endre, kan de være i en dobbel binding, de er i et mønster der valget de tar ikke er det riktige. Dobbeltbindinger oppstår ofte i relasjoner, arbeidsforhold og personlig utvikling. Som Master Coach lærer du å gjenkjenne og endre disse feilfritt.

 

Modul 13

Manifester dine mål som coach

Muntlig eksamen

Presenter deg selv som en coach

Graduering

Investering

NOK 78000,- og er fritatt for moms.

Eksamen / sertifisering

Sertifisering etter internasjonale standarder definert av

Norsk Forening for Coaching & NLP

Muntlig eksamen, presentasjon som coach og demonstrasjon av utvalgte NLP-teknikker.

nlp
Gelukkig meisje Texting

KONTAKT

Meld deg på denne NLP utdanning

Takk for innsendingen!

bottom of page