top of page
Een man kijkt naar zijn tablet-apparaat

High Performance
  Master Coach  

Bli en High Performance Master Coach

Online consult

En profesjonell NLP High Performance Coach er noen som kan lykkes med å få det beste ut av seg selv og andre.

 

Mental Terapi tilbyr en flott unik High Performance Coach-privatopplæring som går utover de fleste NLP-coachingkurs som tilbys på internett.

High Performance Master Coach 

 

Coach andre til deres suksess! I NLP Practitioner lærte du hvordan du bruker NLP for å lykkes mer i virksomheten din, ditt forhold til andre og ditt forhold til deg selv. I High Performance Master Coach opplæringen lærer du å coache andre mot et bedre selv og bedre prestasjoner.

 

High Performance Master Coach er et avansert mentor- og ferdighetsprogram hvis du ønsker å gjøre en forskjell i andres liv. Denne opplæringen er en utmerket mulighet til å utvikle deg selv til det høyeste nivået av coaching, mental coaching, helsecoaching, livscoaching, par-coaching, karrierecoaching, teamcoaching, business coaching, lederskapscoaching, prestasjonscoaching, stresscoaching, arbeidslivscoaching, og hjelpe andre med å nå sine mål. Denne opplæringen vil forandre livene til andre og ditt eget.

 

 

Delta på High Performance Master Coach 

 

Du har fullført din NLP Master Practitioner og du ønsker å utvikle deg til det høyeste nivået av coaching. Du ønsker å hjelpe andre til å prestere bedre og nå sine mål. Du vil bli en High Performance Master Coach eller NLP-trener.

 

High Performance Master Coach er en sertifisert opplæring som gir deg  tittelen NFCN Certified Coach etter tre fullførte kurs. ​

 

For å følge High Performance Master Coach har du fullført din NLP Master Practitioner og du kan registrere deg umiddelbart. Du trenger minst VGS arbeids- og tenkenivå for å kunne gjennomføre utdanningen.

 

Læringsmål

Ferdigheter som å stille diagnoser og sette opp endringsprosesser
Tillit til dine trenerferdigheter
Ferdigheter for å få folk fra A til B
Verktøy for å motivere
Kunnskap om hvordan du kan sette opp praksisen din på en vellykket måte
Gi varige resultater til kundene dine

I løpet av denne opplæringen oppdager du hvem du er som coach, du spesialiserer deg, dette kan være innen produktivitetscoaching, relasjonscoaching, lifecoaching, business coaching eller du lykkes med å anvende coaching i ditt nåværende arbeid som leder eller leder og dermed øke din verdi.

 

High Performance Master Coach Moduler

Modul 1:

Transformerende strategier

Kvaliteten, og til syvende og sist anvendeligheten av din coaching, avhenger av at du vet graden av transformasjon som du vil gi kunden din. Det positive med NLP-transformasjonsstrategier er at de er svært effektive. Derfor er denne typen terapi mye brukt i dag.

 

Modul 2:

Mønsteravbrudd

Du ønsker å lære og forstå utfordringer, uønsket atferd eller problemer som klienter opplever og deretter bryte dette mønsteret. Det finnes flere måter å gjøre dette på ,som: ankring, bruddtilstand og språkmønstre.

 

Modul 3:

Profesjonell coaching

Provoserende coaching er en ferdighet du som coach ønsker å ha i verktøykassen. 

Målet med provoserende coaching er å provosere frem motstand. Tøy det så i riktig retning, slik at klienten finner styrke til å takle problemet selv, eller akseptere det. En vennlig og respektfull holdning fra Coachen spiller en avgjørende rolle her.

 

Modul 4:

Empatisk coaching (humanistisk)

Humanistisk coaching er betingelsesløs coaching. Coaching uten å dømme eller projeksjon. Coaching uten intern dialog med kun det beste for din klient i tankene.

 

Modul 5:

Hypnose

Innen NLP bruker vi hypnose for å bringe en person inn i en annen tilstand. I denne tilstanden kan du få noen til å føle seg bra, finne et positivt minne og lettere fjerne negative minner eller blokkeringer. Både hypnoterapi og NLP er med på å bygge den indre styrken og gjør det mulig å utnytte ressursene i det ubevisste. Dette myker opp eller helbreder traumene som er lagret i underbevistheten. Målene som en klient har satt seg oppnås også bedre og raskere.

 

Modul 6:

Coaching teori

Som Master Coach ønsker du å kjenne teorier fra ulike psykologiske perspektiver. Dette inkluderer våre møter. Vi tar for oss teorier og praksis fra Family Constellations, Double Binds psykologi, Rogeriansk (humanistisk) psykologi, provoserende coaching, etc.

 

Modul 7:

Forebygging av overføring

Å forhindre overføring kan være en viktig ferdighet som trener fordi det optimerer din egen sinnstilstand.

 

Modul 8:

Redusere problemer (coach-client management)

Under en coaching- eller endringsprosess kan det noen ganger skje at kundebehandling kommer godt med. Noen ganger hjelper du klienter med å bli kvitt 1 problem og oppdager så at det ligger flere utviklingsmuligheter bak. For å ramme dette ordentlig inn kan du for eksempel sette deg gode mål i starten og gjøre dem målbare. En ny vekstmulighet er rett og slett et nytt mål og derfor en ny coachingøkt (eller mer).

 

Modul 9:

Samle informasjon fra kundene dine

Som Master Coach ønsker du å kunne samle informasjon effektivt og raskt og estimere hva slags tro, verdi og/eller identitet klienten har.

Du lærer blant annet:

- samle inn informasjon fra kundene dine ved å fremkalle en viss tilstand gjennom oppførselen din.

- samle informasjon ved å observere ikke-verbale signaler eller ved å stille spørsmål til den andre personen.

 

Modul 10:

Profilering

Master Coach er et forbilde for andre, derfor vil du utvikle en kongruent spesialitet og komme frem med denne visjonen.

 

Modul 11:

Coaching på identitetsnivå

Når du har klienter som følger en bane med deg over lengre tid, ønsker du å lære å coache på identitetsnivå. Du ønsker å bruke verktøy og innsikt for å forankre og stimulere ønsket identitet hos kundene dine.

 

Modul 12:

Arbeid med dobbeltbindinger

Hvis klienter er vanskelige å endre, kan de være i en dobbel binding, de er i et mønster der valget de tar ikke er det riktige. Dobbeltbindinger oppstår ofte i relasjoner, arbeidsforhold og personlig utvikling. Som Master Coach lærer du å gjenkjenne og endre disse feilfritt.

 

Modul 13:

Manifester dine mål som coach

Muntlig eksamen

Presenter deg selv som en coach

Graduering

Investering

NOK 130000,- og er fritatt for moms.

Eksamen / sertifisering

Sertifisering etter internasjonale standarder definert av

Norsk Forening for Coaching & NLP

Muntlig eksamen, presentasjon som coach og demonstrasjon av utvalgte NLP-teknikker.

nlp
Glimlachende persoon die via een koptelefoon praat

KONTAKT

Meld deg på denne NLP utdanning

Takk for innsendingen!

bottom of page