top of page
Thuisonderwijs

NLP   Practitioner  

NLP Practitioner 

 

NLP (Neuro Linguistic Programming) er et felt hvor du lærer å forstå menneskelig atferd, kommunisere mer effektivt og styrke personlig utvikling i kombinasjon med faglig vekst. NLP Practitioner er den grunnleggende opplæringen som kreves for å bli en dyktig NLP-utøver.

 

Hos Mental Terapi kan studentene følge en NLP Practitioner-utdanning som gir dem tilstrekkelig faglig tyngde til å gå inn i NLP-verdenen. NLP Practitioner-opplæringen gir deltakerne kunnskap som er nødvendig for å mestre alle livsferdigheter og lære om prinsippene som kan brukes til å utvikle personlige og profesjonelle relasjoner. I tillegg til å lære teknikkene, vil opplæringen også hjelpe deltakerne til å utvikle dyp selvbevissthet og selvforståelse.

 

 

Delta på NLP Practitioner-opplæringen

 

NLP Practitioner er trinn 1 av de tre kursene ved Mental Terapi. Du trenger minst VGS arbeids- og tenkenivå for å kunne gjennomføre utdanningen.

 

 

Læringsmål

Styrk din selvbevissthet 

Øk ferdighetene dine for sosial effektivitet

Omprogrammer hjernen din

Strebe for optimal fremgang og ytelse

Gjenkjenne muligheter til å utvikle personlig vekst

Samhandle på en måte som danner en dyp forbindelse med andre

Kommuniser ærlig, transparent og trygt

Utvikle dynamiske sosiale ferdigheter

Lær å implementere NLP-prinsipper i hverdagslige relasjoner

Lag en visjon for fremtiden

Bruk NLP for å justere verdier

Bruk en effektiv målsettingsprosess for å oppnå suksess

Konfliktintervention

Bygg konfliktresistente relasjoner

Takle sommel og utsettelse 

NLP Practitioner:

 

Modul 1

- NLP som livssyn, kommunikasjonsform og coachingmetodikk

- sensoriske preferanser og hvordan kroppen og hjernen fungerer

- effektive kommunikasjonsteknikker

- egne og andres språkmønster

- tillit og relasjonsbygging

- strukturere prosesser til ønsket mål

 

Modul 2

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for

- å kommunisere og lede med suksess: rapport, tempo-ledende,

aktiv lytting, spørreteknikker

– Språkmodellene Meta – og Milton-modell, chunking, metaforer

å kunne forløse/styrke indre drivkrefter, motivasjon

- ressursforankring

- å bruke følelsene på en smart måte i tilstandshåndtering

- lede seg selv og andre målrettet i utviklingsprosesser

 

Modul 3

Forståelse av egne atferdsmønstre / interne programmer / strategier

- optimalisere / endre dem ved submodalitetsteknikker og mental trening

– skape mer bevissthet, valgmuligheter, fleksibilitet i bruken av persepsjonsposisjoner,  logiske nivåer, reframing-teknikker

-bruke teknikker for å integrere ulike personlighetstrekk, løse interne og eksterne konflikter, fjerne begrensninger, endre selvsaboterende atferd

 

Modul 4

Bevisstgjøring og praktiske øvelser

- å identifisere og utvide beslutningstaking og motivasjonsstrategier

- håndtering av hemmende opplevelser, blokader, angst, fobier- mental måltrening, reframing og andre teknikker på tidslinjen

 

Modul 5

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for

- transspråk

- bruk av metaforer

- hypnose

 

Modul 6

- personlig integrering av NLP

- evaluering og eksamen

- sertifisering

Investering

NOK 78000,-  fritatt for moms.

Eksamen / sertifisering

Sertifisering etter internasjonale standarder definert av

Norsk Forening for Coaching & NLP. 

Muntlig eksamen og demonstrasjon av utvalgte NLP-teknikker.

nlp
Vrouw op Telefoon

KONTAKT

Meld deg på denne

NLP-utdanning

Takk for innsendingen!

bottom of page